Reklamacje zakupionych towarów będą uwzględniane w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Materiał wysyłany jest na specjalne zamówienie dla specjalistycznych pracowni/gabinetów brak możliwości zwrotu.